Geriausio magistrinio darbo, personalizuotos medicinos tematikoje, konkursas

Data: 2023 06 05

Šia iniciatyva siekiame paskatinti medicinos ir sveikatos mokslų srities magistrantus domėtis personalizuotos medicinos tematika.

Labdaros ir paramos fondas Ateities biomedicinos fondas (toliau Fondas) personalizuotą mediciną apibrėžia kaip individualizuoto gydymo modelį, kuris, remiantis žiniomis apie sergančiojo genotipą ir fenotipą bei ligos molekulinį profilį (mutacijos, biomolekulių kiekio pakitimai ir kt.), realizuojamas parenkant tinkamus vaistus ir jų dozes ligai įveikti.

Darbų atrankos tvarka

Kandidatus į geriausio personalizuotos medicinos tematikos darbo nominaciją atrenka magistro baigiamųjų darbų komisijos ir informuoja apie tai kandidatus. Pretenduoti gauti Apdovanojimą gali magistrantai sėkmingai apgynę personalizuotos medicinos tematikos magistro baigiamąjį darbą ir gavę įvertinimą „puikiai“ bei baigiamųjų darbų komisijos rekomendaciją Apdovanojimui. Kandidatui sutikus, magistro darbų komisijos vadovas, ar kitas mokslo įstaigos administracijos darbuotojas, persiunčia darbus Fondui tolesniam vertinimui.

Darbų vertinimas

Mokslo įstaigų pateiktus darbus papildomai vertina Fondo ekspertų komisija. Komisija vertina darbus vadovaudamasi šiais kriterijais:

  • Darbo tema atitinka Fondo personalizuotos medicinos apibrėžtį;
  • Mokslinio tyrimo svarba ir vertė personalizuotos medicinos mokslui;
  • Darbo originalumas;
  • Tinkama literatūros apžvalga
  • Tinkamai parikta tyrimo metodologija;
  • Tyrimo rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas;
  • Rezultatų praktinio taikymo perspektyvos; rekomendacijos dėl tolesnių tyrimų;
  • Darbo rezultatų sklaida mokslinėse konferencijose ir mokslinėse publikacijose;
  • Darbo apipavidalinimas, aiškumas, taisyklingumas.

Darbų pateikimo tvarka

Konkursui gali būti teikiami darbai, apginti 2022 / 2023 mokslo metais.

Konkurso metu bus atrinkti du geriausi darbai, kuriems bus paskirti apdovanojimai po 1000 eurų.

Darbus pateikti iki 2023 m. birželio 23d. imtinai.

Fondo kontaktinis asmuo darbų pateikimui:

Dr. Erika Vaiginiene, Tel. Nr.+370 611 54664; elektroninis paštas parama@abfondas.lt ; www.abfondas.lt

Pastaba: Fondas pasilieka sau teisę viešinti informaciją apie suteiktą apdovanojimą, magistrinio darbo pavadinimą, darbo santrauką ir darbo autorių bei vadovą.