Apie mokslo projektų finansavimą

Pasaulyje personalizuota medicina laikoma pagrindine biomedicinos mokslų ir sveikatos apsaugos vystymosi kryptimi. Siekdami sukurti papildomas prielaidas šios srities vystymuisi Lietuvoje, finansuojame mokslo projektus, skirtus personalizuotos medicinos tyrimams.

Tuo siekiama Lietuvos mokslininkams suteikti papildomas galimybes įsijungti į personalizuotos medicinos tyrimus.

Personalizuota medicina – tai individualizuoto gydymo modelis, kuris, remiantis žiniomis apie sergančiojo genotipą ir fenotipą bei ligos molekulinį profilį (mutacijos, biomolekulių kiekio pakitimai ir kt.), realizuojamas parenkant tinkamiausius vaistus ir jų dozes ligai įveikti.

Susitelkę šiam tikslui, esame pasiruošę finansavimui pateiktas projektų paraiškas vertinti operatyviai ir nešališkai, vadovaujantis aiškiai apibrėžtais ir viešai paskelbtais kriterijais. Veiklos skaidrumas ir atskaitomybė padeda mums eliminuoti potencialius interesų konfliktus.

Šiuo metu kviečiame teikti paraiškas:

Ateities biomedicinos fondas remia mokslinių tyrimų projektus, kurie atitinka fondo paramos kriterijus, taikomus visiems kvietimams. Kviečiame susipažinti su paskelbtais aktyviais finansavimo kvietimais ir radus tinkamą – teikti paraišką.

Finansinės paramos skyrimo kriterijai:

 • AB Fondas elementas Personalizuota Ikona Personalizuota medicina

  Paraiškoje numatoma vykdyti mokslinius tyrimus personalizuotos medicinos srityje.

 • AB Fondas elementas Tarptautiškumas Tarptautiškumas

  Paraiškoje nurodytais moksliniais tyrimais siekiama pripažinimo tarptautinėje mokslo bendruomenėje.

 • AB Fondas elementas Tarpdiscipliniškumas Tarpdiscipliniškumas

  Paraiškoje numatytus mokslinius tyrimus ketinama apjungti su kitų sričių mokslininkų veikla.

 • AB Fondas elementas Idėjos naujumas Pažanga

  Paraiškoje numatomais moksliniais tyrimais siekiama atsakyti į mokslinius neapibrėžtumus.

Gaukite priminimą apie naują kvietimą finansavimui

Neradote Jums šiuo metu aktualaus finansavimo kvietimo? Užsiprenumeruokite priminimą ir sužinokite apie pačias naujausias finansavimo galimybes vos joms pasirodžius.